DNStable

Most popular Internet Service Providers in AL

# ISP IP's count AS count
1 IPKO Telecommunications LLC IPKO Telecommunications LLC IP's count 77823 AS count 1
2 Albtelecom Sh.a. Albtelecom Sh.a. IP's count 70656 AS count 1
3 Telekomi i Kosoves SH.A. Telekomi i Kosoves SH.A. IP's count 41984 AS count 1
4 Albanian Satellite Communications sh.p.k. Albanian Satellite Communications sh.p.k. IP's count 36352 AS count 1
5 Abissnet sh.a. Abissnet sh.a. IP's count 20736 AS count 1
6 ABCOM Shpk ABCOM Shpk IP's count 14592 AS count 1
7 Ada Holding Shpk. Ada Holding Shpk. IP's count 13312 AS count 1
8 Kujtesa Net Sh.p.k. Kujtesa Net Sh.p.k. IP's count 13183 AS count 1
9 Pronet sh.p.k. Pronet sh.p.k. IP's count 11008 AS count 1
10 ITirana Sh.p.k. ITirana Sh.p.k. IP's count 9216 AS count 1
11 VIVO Communications Sh p k VIVO Communications Sh p k IP's count 9216 AS count 1
12 Keminet SHPK Keminet SHPK IP's count 7936 AS count 1
13 Nisatel LTD Nisatel LTD IP's count 7424 AS count 1
14 Telekom Albania SH.A Telekom Albania SH.A IP's count 6144 AS count 1
15 4ALB shpk 4ALB shpk IP's count 6144 AS count 1
16 Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit IP's count 5632 AS count 1
17 Bleta Sh.p.k Bleta Sh.p.k IP's count 5120 AS count 1
18 Vodafone Albania Sh.A. Vodafone Albania Sh.A. IP's count 4864 AS count 1
19 Equant Inc. Equant Inc. IP's count 4096 AS count 1
20 Albanian Telecommunications Union SH. P.K. Albanian Telecommunications Union SH. P.K. IP's count 3072 AS count 1
21 Artmotion Sh.p.k. Artmotion Sh.p.k. IP's count 3072 AS count 1
22 TelKos L.L.C TelKos L.L.C IP's count 3072 AS count 1
23 I.B.C shpk I.B.C shpk IP's count 3072 AS count 1
24 ITCOM Shpk ITCOM Shpk IP's count 3072 AS count 1
25 MC NETWORKING Sh.p.k. MC NETWORKING Sh.p.k. IP's count 2816 AS count 1
26 N.SH.T ATI-KOS sh.p.k N.SH.T ATI-KOS sh.p.k IP's count 2048 AS count 1
27 Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Telematik Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Telematik IP's count 2048 AS count 1
28 ENET Shpk ENET Shpk IP's count 2048 AS count 1
29 Tele.Co.Albania SHPK Tele.Co.Albania SHPK IP's count 1792 AS count 1
30 Mobitel Communication Sh.p.k Mobitel Communication Sh.p.k IP's count 1536 AS count 1
31 PRIAM NET Sh.p.k. PRIAM NET Sh.p.k. IP's count 1024 AS count 1
32 A.M.B.E shpk A.M.B.E shpk IP's count 1024 AS count 1
33 COMNET Sh.p.k COMNET Sh.p.k IP's count 1024 AS count 1
34 S E L C O M Shpk S E L C O M Shpk IP's count 1024 AS count 1
35 Starnet Sh.p.k. Starnet Sh.p.k. IP's count 1024 AS count 1
36 Zero Gravitet Limited Liabillity Company Zero Gravitet Limited Liabillity Company IP's count 1024 AS count 1
37 Intercom Data Service sh.p.k Intercom Data Service sh.p.k IP's count 1024 AS count 1
38 Albania State Police Albania State Police IP's count 1024 AS count 1
39 ProCredit Bank Sh.a ProCredit Bank Sh.a IP's count 1024 AS count 1
40 Diginet shpk Diginet shpk IP's count 1024 AS count 1
41 Intesa Sanpaolo Bank Albania Pjsc Intesa Sanpaolo Bank Albania Pjsc IP's count 1024 AS count 1
42 Ymer Kurtolli trading as N.T.P. Ardi Ymer Kurtolli trading as N.T.P. Ardi IP's count 1024 AS count 1
43 Dotnet Sh.p.k Dotnet Sh.p.k IP's count 1024 AS count 1
44 N.T.SH Elektra N.T.SH Elektra IP's count 1024 AS count 1
45 N.P.SH ISP - Broadcast N.P.SH ISP - Broadcast IP's count 1024 AS count 1
46 N.SH. Internet ,, Albi @ Net N.SH. Internet ,, Albi @ Net IP's count 1024 AS count 1
47 Myrteza Qarri trading as Shqiponja ISP Myrteza Qarri trading as Shqiponja ISP IP's count 1024 AS count 1
48 UltraNet sh.p.k UltraNet sh.p.k IP's count 1024 AS count 1
49 Raiffeisen Bank Kosovo JSC Raiffeisen Bank Kosovo JSC IP's count 1024 AS count 1
50 Artur Imeraj trading as FIRST.COM Artur Imeraj trading as FIRST.COM IP's count 1024 AS count 1
51 Next-tv Shpk Next-tv Shpk IP's count 1024 AS count 1
52 N.sh j@b - Net N.sh j@b - Net IP's count 1024 AS count 1
53 SKY ELBASAN sh.p.k SKY ELBASAN sh.p.k IP's count 1024 AS count 1
54 N.t.sh. i.t.s. Sh.p.k. N.t.sh. i.t.s. Sh.p.k. IP's count 1024 AS count 1
55 Vodafone Italia S.p.A. Vodafone Italia S.p.A. IP's count 768 AS count 1
56 IPRO Sh.p.k. IPRO Sh.p.k. IP's count 768 AS count 1
57 Tesonet Ltd Tesonet Ltd IP's count 576 AS count 1
58 Teeb-Center Teeb-Center IP's count 512 AS count 1
59 Raiffeisen Bank Sh.a Raiffeisen Bank Sh.a IP's count 512 AS count 1
60 Acenet sh.p.k. Acenet sh.p.k. IP's count 512 AS count 1
61 Italspazio S.r.L. Italspazio S.r.L. IP's count 256 AS count 1
62 Banka e Shqiperise Banka e Shqiperise IP's count 256 AS count 1
63 Banka Credins Banka Credins IP's count 256 AS count 1
64 Albania Marketing Service Albania Marketing Service IP's count 256 AS count 1
65 Contina Contina IP's count 256 AS count 1
66 Deninet KFT Deninet KFT IP's count 256 AS count 1
67 Leonard Hoxhaj trading as NTSH EGC Leonard Hoxhaj trading as NTSH EGC IP's count 256 AS count 1
68 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP IP's count 256 AS count 1
69 Crnogorski Telekom a.d.Podgorica Crnogorski Telekom a.d.Podgorica IP's count 256 AS count 1
70 QuickPacket, LLC QuickPacket, LLC IP's count 256 AS count 1
71 Hydra Communications Ltd Hydra Communications Ltd IP's count 161 AS count 1
72 Digital Energy Technologies Ltd. Digital Energy Technologies Ltd. IP's count 16 AS count 1
73 AVAST Software s.r.o. AVAST Software s.r.o. IP's count 8 AS count 1
74 Sprint Sprint IP's count 3 AS count 1
75 Highwinds Network Group, Inc. Highwinds Network Group, Inc. IP's count 3 AS count 1
76 TELEKOM SRBIJA a.d. TELEKOM SRBIJA a.d. IP's count 1 AS count 1
77 N. P. Sh. Telenetronics N. P. Sh. Telenetronics IP's count 1 AS count 1